Na het einde van de actie

3494

Bekijk de resultaten

Met de actie wou je de samenwerking tussen de gemeente en het verenigingsleven verbeteren. Controleer dus zeker of dat inderdaad gebeurd is.

Tip

Hiervoor kan je opnieuw de nulmeting van Vormingplus Kempen gebruiken. Je zou nu hoger moeten scoren op het item dat je gekozen hebt.

Laat je zien

Maak je resultaten bekend! Laat weten wat er precies verbeterd is. Dat geeft niet alleen voldoening aan iedereen die er aan meegewerkt heeft. Het kan ook anderen motiveren om deel te nemen aan de volgende verbeteractie.