Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/u53204p75790/domains/plankolos.be/public_html/wp/wp-content/plugins/td-composer/legacy/common/wp_booster/td_util.php on line 4320
Goede financiële en materiële ondersteuning | Plan Kolos
Home Goede financiële en materiële ondersteuning

Goede financiële en materiële ondersteuning

De gemeente moet verenigingen ondersteunen op financieel, materieel en logistiek vlak. Wat bedoelen we daarmee?

De gemeente geeft voldoende financiële middelen aan de verenigingen. Deze middelen zijn op een eenvoudige manier aan te vragen en te krijgen.

De gemeentelijke uitleendienst is goed uitgebouwd en verenigingen kunnen op een eenvoudige manier het materiaal uitlenen. De uitleendienst wordt regelmatig uitgebreid met materialen die de verenigingen nodig hebben.

In de gemeente zijn er goede, voldoende en betaalbare lokalen waarvan de verenigingen gebruik kunnen maken voor vergaderingen en activiteiten.

Waarom?

De middelen voor cultuur zijn meestal schaars. Het is aan zowel de overheid als de lokale organisaties om te laten zien dat dit geld meer dan goed besteed is.
Eensgezindheid over de manier waarop de middelen besteed worden, is een krachtig signaal.

Goede reglementen en procedures vragen om een goed evenwicht tussen de flexibiliteit die een vereniging nodig heeft en de werkbaarheid die noodzakelijk is voor de overheidsadministratie.
Het samen zoeken naar dit evenwicht zorgt voor een win-winsituatie voor beide partijen.

Onze tips: