4. Goede samenwerking rond activiteiten

3901

In de gemeente moeten de ambtenaar, de schepen en de verenigingen samenwerken om activiteiten vorm te geven.
Wat bedoelen we daarmee?

  1. De verenigingen bespreken hun ideeën met de ambtenaar. Samen bekijken ze of ze die ideeën kunnen uitwerken en op welke manier ze hiervoor kunnen samenwerken.
  2. De schepen en de ambtenaar bespreken op hun beurt hun ideeën met de verenigingen. Zo wordt er afgetoetst of er al dan niet tijd en goesting is bij de verenigingen om het idee mee uit te werken.
  3. De ambtenaar, de schepen en de verenigingen denken samen na over mogelijke activiteiten, geven de activiteiten vorm en organiseren ze samen.

Waarom?

Samen aan iets werken geeft extra dynamiek. Concurrerend werken daarentegen zuigt energie weg. De gemeentelijke overheid kan samen met de verenigingen initiatieven opzetten. Deze activiteiten worden samen gepland, voorbereid en uitgewerkt. Hierdoor komt men tot een grote gedragenheid en tot meer creativiteit. Concurrerend werken is hierdoor niet meer aan de orde.

Tips

Elders op onze Kolos-site vind je een massa tips & trucs over goede samenwerking rond activiteiten!