Voorgeschiedenis

4130
VormingPlus Kolos Geel-3

In de Kempen is de ‘stuurgroep Vrijwilligers’ actief, een platform van mensen uit het verenigingsleven en cultuurambtenaren, aangevuld met deskundigen. Ze onderzoeken de knelpunten en uitdagingen waarmee vrijwilligersorganisaties in de 21ste eeuw geconfronteerd worden en gaan op zoek naar oplossingen.

Al in 2006 bleek tijdens een symposium dat de stuurgroep organiseerde, dat de samenwerking tussen de lokale overheden en het verenigingsleven niet altijd en overal optimaal verloopt. Ook bij een grootschalig behoefteonderzoek van Vormingplus Kempen in de periode 2008-2009 bij Kempense Schepenen van cultuur, ambtenaren en voorzitters van de cultuurraden kwam de thematiek ter tafel.

De stuurgroep Vrijwilligers ziet een betere samenwerking dan ook als één van de grote uitdagingen op het terrein.
In 2012 werd gestart met het project Kolos. Dertien deelnemers werkten, onder begeleiding van Vormingplus Kempen en Kwadraet, rond de vraag “Aan welke voorwaarden voldoet een optimale relatie tussen de lokale overheid en het verenigingsleven?” De groep was evenwichtig samengesteld uit cultuurschepenen, cultuurbeleidscoördinatoren en vrijwilligers om tot een optimale diversiteit te komen.
De conclusies van het onderzoek werden vertaald in succesfactoren en verwerkt op deze website.