Waarom?

4229
Dessel-Braselwijk-6

Vlaanderen telt duizenden lokale organisaties waar een veelvoud aan mensen zich dagelijks in engageren. Zangkoren, theatergezelschappen, seniorenverenigingen, hobbyclubs, buurtwerkingen, sportverenigingen, sociaal-culturele organisaties, oudercomités, … de Vlaming zoekt duidelijk graag aansluiting met anderen in zijn vrije tijd.
Dat is goed nieuws voor de lokale overheden.

Verenigingen brengen leven in de brouwerij, zetten de gemeente op de kaart. Hun leden voelen zich sterker verbonden met elkaar en met hun omgeving. Theoretischer gesteld: hun burgerschap en gemeenschapsgevoel neemt toe. En als individu worden ze versterkt. Niets dan voordelen.

Maar beide partijen – gemeentelijke overheid en lokale organisaties – vinden elkaar niet altijd.
Dat is bijzonder jammer. Want als professionele krachten en vrijwilligers de handen in elkaar slaan, zijn er fantastische zaken mogelijk. Het geheel is veel meer dan de som van de delen.
Vormingplus Kempen onderzocht hoe je tot een optimale samenwerking kan komen. Op deze website vind je zowel de ingrediënten als een recept om de samenwerking te stimuleren. Op smaak gebracht met een hele reeks voorbeelden en tips.
Alles om er een heerlijk gerecht van te maken!