De ambtenaar als nieuwsbrief

1291
Kartrekkers-33

Je kan niet verwachten dat een scoutsleider de laatste wijzigingen in de vzw-wetgeving kent. Of dat de leden van de derdewereldraad op de hoogte zijn van de verwachte verschuivingen in de Vlaamse regelgeving. Daar ontbreken de mogelijkheden en de tijd voor.

Maar voor de gemeentelijke ambtenaren ligt dat anders. Zij kunnen wel tijd krijgen om op de hoogte te blijven. Door zich op nieuwsbrieven te abonneren, vormingen te volgen of studiedagen bij te wonen. Al die informatie kan bijzonder nuttig zijn voor de verenigingen.

Onze cultuurbeleidscoördinator heeft meestal een ander zicht dan wij als vrijwilligers. Ze gaat naar vormingscursussen en komt dan terug met ideeën of ze geeft door welke veranderingen er beleidsmatig doorgevoerd gaan worden. We bespreken dat samen, trekken daar conclusies uit en maken daar plannen rond.

Roger Alles, bestuurslid cultuurraad en erfgoedraad Kortenaken