Een nieuwsbrief kan meer dan een kalender zijn

1155
nieuwsbrief kortenberg

Wetten of reglementen die veranderen, belangrijke data die er aan komen, initiatieven van de gemeente of provincie die interessant kunnen zijn, … verenigingen moeten van alles en nog wat op de hoogte zijn. Een moeilijke taak. Maar de gemeente kan een helpende hand bieden.

Een van de methodes om de verenigingen te ondersteunen is de digitale nieuwsbrief. Maandelijks sturen we een nieuwsbrief naar alle vrijwilligers om hen te informeren over zaken die van belang zijn.
Hoe ze hun subsidies moeten aanvragen, hoe ze hun activiteiten bekend kunnen maken, welke ondersteuning ze kunnen krijgen, …

Freek Rombouts – Diensthoofd Vrijetijd Kortenberg