Maak de gemeentelijke dienst mobiel

1250
genkauto

Vroeger verstuurde de communicatiedienst in Genk jaarlijks honderden brieven met allerlei info naar de verenigingen. Maar de vraag bleef knagen of de mensen al deze info wel lazen en begrepen.

Nu houden ze zitdagen bij de verenigingen zelf, in de wijken. Je kan de cultuur- of de communicatieambtenaren dus aantreffen in de moskee of in een Italiaans café, waar ze samen met de vrijwilligers van de lokale verenigingen de subsidieformulieren invullen.
Dit is meteen ook een mooi voorbeeld van drempelverlagend werken.