Trek de agogische kaart

1141
10

Met alleen geld en materiaal te geven, bouw je als gemeente nog geen goede relatie op met je verenigingen. Pas als je ook luistert en helpt, kan er iets moois groeien. In Kortenaken noemt men dit de agogische pijler.

De ondersteuning van verenigingen gaat bij ons op vier vlakken. Geen een van die vlakken heeft de bovenhand boven de ander. We doen, net zoals vele andere gemeenten, op financieel vlak inspanningen, op vlak van infrastructuur en op vlak van logistiek.
Maar we vinden ook de vierde pijler net zo belangrijk: namelijk op agogische vlak. Dat wil zeggen dat we er als ambtenaar en schepen willen zijn voor onze verenigingen. Zowel in raad – door in te gaan op hun vragen – als in daad – door hen effectief op weg te helpen.

Wendy Creten – Cultuurbeleidscoördinator Kortenaken