Beheer samen infrastructuur

1341

In Kortenberg worden de vier lokale ontmoetingscentra op een bijzondere manier beheerd, namelijk door vrijwilligers.

Dat maakt het boeiend, dat de vrijwilligers zelf hun infrastructuur in handen nemen. Het is ook niet altijd makkelijk, want wij als gemeente hebben ook een rol te spelen. We moeten af en toe zoeken naar evenwichten en goede verstandhouding. Maar op zich is er niets beters dan verenigingen die hun eigen infrastructuur beheren.

Freek Rombouts – Diensthoofd Vrijetijd Kortenberg

Samen infrastructuur beheren zorgt voor een gedeelde verantwoordelijkheid. Mensen voelen zich nauwer betrokken bij het gemeentelijk beleid en de werking van de andere verenigingen. Het stimuleert natuurlijk ook het contact en effent zo de weg naar een goede samenwerking.