Subsidieer de bouwheer

1270
170

Lokalen ter beschikking hebben is natuurlijk essentieel voor het verenigingsleven. Maar zelf een gebouw permanent huren of kopen overstijgt hun financiële mogelijkheden meestal. Daarom schieten de gemeentelijke overheden vaak te hulp, bijv. door het goedkoop ter beschikking stellen van infrastructuur.

Maar er zijn ook creatievere manieren om de nood aan lokalen aan te pakken.

Zo betaalt de stad Genk tot 95% van de kostprijs van verbouwingen terug (met een maximum van 100.000 euro), op voorwaarde dat die infrastructuur gebruikt wordt door meerdere verenigingen.

In ons ondersteuningsbeleid van verenigingen leggen we een belangrijke nadruk op infrastructuur. We denken dat we daar als stad het verschil kunnen maken. Enerzijds in het gratis aanbieden van stedelijke infrastructuur, anderzijds in het ondersteunen van particuliere aanbieders van infrastructuur. (…) Dat is heel belangrijk omdat we zo de eilanden, die socio-culturele gebouwen vaak zijn, kunnen verbinden.

Gert Philippeth – Dienst Cultuur Genk