Bundel de gemeentelijke krachten

1227
bundelgemeentelijkekrachten

Ook samenwerking binnen de gemeentelijke diensten kan interessant zijn. De grenzen tussen jeugdwerk, cultuur of sport overlappen elkaar immers regelmatig. Waarom dan niet grensoverschrijdend werken? In steeds meer gemeenten zie je zo de dienst Vrije Tijd opduiken.

De dienst Vrije Tijd is een heel belangrijke factor, want onder die koepel werken we tal van activiteiten uit. Onze dienst heeft maandelijks overleg. Ook het bestuur is daar bij betrokken. Het biedt een meerwaarde omdat het het draagvlak voor de activiteiten heel erg vergroot. De invulling wordt verzorgd door verenigingen uit zowel jeugd, cultuur als sport. Er kan dus een grotere achterban worden aangesproken. Interactie tussen verenigingen wordt ook versterkt en de evenementen worden er groter door.

Christophe Pareit – Cultuurbeleidscoördinator  Ingelmunster