Werk rond een thema

1546
erfgoeddag-ingelmunster

De fanfare, een voetbalploeg, de lokale Davidsfondsafdeling, … kan je zo’n diverse verenigingen samen laten werken? Natuurlijk.

Bied een paraplu aan waaronder ze allemaal een plekje kunnen vinden. Een goed voorbeeld van zo’n paraplu is het werken rond een thema.

In 2010 was ‘Oude volksverhalen’ het thema van de erfgoeddag in Ingelmunster. De cultuurdienst klopte eerst aan bij de Heemkundige Kring. Die ging op zoek naar oude, plaatselijke legendes. De toneelvereniging zette de teksten daarvan om naar speelbare stukken en ook de muziekvereniging en het zangkoor sprongen op de kar.
Het eindresultaat was een 7 kilometer lange wandeltocht waarop de deelnemers konden proeven van theater, muziek, zang en voordracht. Met de lokale volksverhalen als rode draad.

Je hoeft echt niet ver te zoeken naar een thema. Ze bieden zich vaak zo aan: de week van de smaak, open straat dag, de week van de amateurkunsten, dag van het kind, … En dan zijn er natuurlijk nog historische gebeurtenissen, al dan niet lokaal, die herdacht kunnen worden. Zoals de herdenking van Wereldoorlog 1 in 2014.