Bouw een regelmaat op

1265
K1T1 Kortenberg foto 2

Overleggen is een goede start, maar regelmatig overleggen is natuurlijk veel beter. Alleen zo bouw je een duurzame relatie uit.

De gemeente Kortenberg kent op dit vlak een mooie traditie. De verenigingen worden vaak in het beleid betrokken. Eén van de initiatieven is het verenigingscafé. Alle verenigingen komen daar samen om met de gemeente na te denken over de toekomst van het vrijetijdsbeleid.
Het café vindt tweejaarlijks plaats en mobiliseert zo’n honderdtal vrijwilligers. Er wordt altijd een methodiek voorzien, zodat het gebeuren goed onderbouwd is en men tot een kwalitatief sterke output kan komen. En natuurlijk zorgt het café er tegelijk voor dat de verenigingen elkaar op een andere manier leren kennen.
Daarnaast worden de verenigingen vier maal per jaar samengebracht om na te denken over de cultuurwerking in de gemeente. Ze bekijken wat de noden en behoeften zijn en formuleren voorstellen. Er vindt ook een uitwisseling plaats over elkaars programma.