Breng gelijkgestemden samen

1463
touwtrekken Eduard Mossinkoff

Hoe breng je mensen en verenigingen met elkaar in contact? Hou in je achterhoofd dat gemeenschappelijke interesses verbindend werken. Zo brengt men in Balen verenigingen samen in deelvergaderingen rond gemeenschappelijke thema’s. Dat creëert een directere vorm van communicatie. Een methode die ook in Genk gebruikt wordt.

Wat we als stad vaak doen is samenkomen met gelijksoortige verenigingen. We organiseren aparte bijeenkomsten met koren, theatergroepen, de beheerders van infrastructuur, … Belangrijk daarbij is dat we ook breed durven kijken. Als we spreken met koren spreken we niet alleen met de klassieke koren, maar halen we daar ook een Turks of Italiaans koor bij dat strijdliederen zingt. Om zo het brede veld in the picture te brengen en elkaar ook te leren kennen. Dat kennen is een basisvoorwaarde om tot samenwerking over te kunnen gaan.

Gert Philippeth – Dienst Cultuur Genk