De ambtenaar als netwerker

1221
harmonie

 

Elkaar leren kennen vraagt moeite en tijd. Wie is hiervoor beter geplaatst dan de gemeentelijke ambtenaar? Als die tijd krijgt om contacten te leggen met de plaatselijke verenigingen, bouwt hij een breed netwerk uit. Via dat netwerk kan de ambtenaar dan weer de werking en de activiteiten van de verenigingen bekend maken en dingen in gang zetten. Een centraal figuur levert dus een grote meerwaarde op.

Hier in Ingelmunster is de cultuurbeleidscoördinator wel degelijk goed op de hoogte van wat onze verenigingen betekenen. (…) Hij brengt de werking van bijv. de muziekvereniging ook over naar mensen die niet meteen met muziek te maken hebben en zo krijg je interactie tussen de vereniging, de cultuurraad en de bevolking.

Patrick Borms, voorzitter harmonie Ingelmunster