Ervaringsdeskundige ambtenaren

1201

Elkaar begrijpen gaat zoveel eenvoudiger als je in elkaars schoenen hebt gestaan. Dan weet je waar de ander het juist over heeft.

 Ik denk dat het belangrijk is, als je in de vrijetijdssector werkt, dat je zelf voldoende voeling hebt met het verenigingsleven. Doordat je er zelf nog actief in bent of in bent geweest. Dat lijkt me essentieel. Dat je die voeling hebt, dat je weet wat de bekommernissen en noden zijn. Maar dat je ook weet wat de uitdagingen zijn om een groot, vernieuwend project op te zetten. En ook dat je weet hoe je de politiek ervan overtuigt dat ze hun verenigingen ten volle moeten ondersteunen.

Lennert Deleu – Vrijetijdsmedewerker Wevelgem