Klein is fijn

1291
vergaderen FNV Bondgenoten

De cultuurraad telt vaak tientallen organisaties, wat het niet eenvoudig maakt om elkaar goed te leren kennen. Waarom niet inzetten op samenkomsten waar minder mensen aan tafel zitten en waar er meer ruimte is voor persoonlijk contact?

In Kasterlee nodigt het dagelijks bestuur van de cultuurraad tijdens haar vergaderingen telkens drie verenigingen uit om van gedachten te wisselen. Ze brengen verenigingen uit de drie kerkdorpen samen en mixen tussen socio-culturele verenigingen en organisaties die met amateurkunsten bezig zijn zodat je een diverse groep krijgt.
De leidraad bij het gesprek is een vaste vragenlijst die onder andere polst naar succeservaringen en hun verwachtingen.
Alle deelnemers ervaren deze kennismaking en informatie-uitwisseling als erg interessant. De gelegde contacten maken het achteraf ook veel makkelijker om naar elkaar toe te stappen.