Laat je waardering zien

1470
vrijwilligersbrunch Kortenberg

Waardering is een belangrijke vorm van respect. Door je vrijwilligers in de bloemetjes te zetten, laat je als gemeente zien dat je hun engagement niet vanzelfsprekend vindt, maar echt op prijs stelt.


Er zijn talloze manieren om vrijwilligers te bedanken: feestjes, recepties, vrijwilligersdagen, uitstappen, een ontbijt of brunch, …

Daarnaast kan je ook structureel hun belang onderstrepen door een schepen voor Vrijwilligerswerk te benoemen.
Vaak zijn het kleine gebaren die aan de vrijwilligers laten zien dat je hen apprecieert. Zo dienen in
Wevelgem de schepenen en gemeenteraadsleden op tijdens het ontbijt dat voor de vrijwilligers georganiseerd wordt. In Peer komt het gemeentelijk personeel gratis werken op het jaarlijks vrijwilligersfeest. Zo creëert men een positieve sfeer tegenover de gemeente.