Maak je adviesraad toegankelijk

1275
visbokaal web

De adviesraad is het wettelijk verplichte orgaan waarin de schepen, de ambtenaar en de verenigingen elkaar kunnen ontmoeten. Deze raad heeft een grote potentie om de basis te vormen van een goede verstandhouding. Op voorwaarde dat je de maatschappelijke evoluties een plaats blijft geven. Zoals in Genk.

 We zaten met een cultuurraad die bestond uit het klassieke middenveld en die eigenlijk geen oog had (of kon hebben) voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe verenigingen. Die cultuurraad had – zoals je vaak ziet bij adviesraden – een aantal systemen ingebouwd waardoor ze eigenlijk zichzelf in stand hielden. Met een boutade zou je kunnen zeggen dat we dat afgeschaft hebben. Zo zijn er momenteel geen aansluitingsvoorwaarden meer voor de cultuurraad. We hebben nu een groot socio-cultureel forum waarbij elke groep die zich ziet als een socio-culturele actor mag aansluiten. Er is een veel breder veld ontstaan, een vijver als het ware met socio-culturele vissen. In die vijver kunnen we samenwerkingen stimuleren en we kunnen beter maatwerk leveren qua ondersteuning voor alle vissen.

Gert Philippeth – Dienst Cultuur Genk