Maak je vergadering dynamisch

1435

Niets werkt zo verbindend als interessante, leuke samenkomsten. Probeer saaie vergaderingen te vermijden en ga samen op zoek naar zaken die leven in de brouwerij brengen.

In Ingelmunster verlicht men de agenda van de cultuurraad door aan elke vergadering iets extra’s te koppelen. Zo krijgen verenigingen de kans om zich aan elkaar voor te stellen, liefst op een concrete, praktische manier. De plaatselijke biervereniging zorgde bijvoorbeeld voor een degustatiemoment. Dit soort van initiatieven versterkt de ontmoetingsfunctie enorm.
Zelfs een Algemene Vergadering hoeft geen synoniem te zijn voor saaiheid. Er zijn genoeg middelen voorhanden om tot gesprek en interactie te komen: werk bijvoorbeeld met praattafels of gespreksgroepen. En waarom geen vormend gedeelte inlassen over een onderwerp dat leeft?

Durf ook buiten de traditionele lijntjes te denken. In Kortenberg werkt men met het verenigingscafé. Er wordt, via een goede methodiek, nagedacht over het vrijetijdsbeleid in de gemeente, maar in een open, losse sfeer. Dat zorgt er voor dat de aanwezige verenigingen elkaar op een andere, speelsere manier leren kennen.